Kontaktné údaje

Bc. Adam Havrlent

Kríková 5, 821 07, Bratislava
IČO: 54466563
DIČ: 1127309645

Vedený v registri: Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 110-311531